وام مسکن

وام مسکن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، دو سال پیش بود که دولت دوازدهم پس از انتقادهای فراوان به عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن، تصمیم گرفت طرح اقدام ملی مسکن را در راستای رفع نیاز مسکن جوانان و کاهش اعتراضات مردمی اجرا کند.

ادامه مطلب