شیار زنی

اجرای شیارزنی وهمرنگ سازی در الهیه

اجرای شیارزنی وهمرنگ سازی در ساختمان الهیه که با متراژ ۲۵۰ متر انجام گرفته شوده با بهترین و مرغوب ترین اجناس استفاده شوده که شیار زنی ها از لبه های پریده شوده پاک شد و با همرنگ سازی مانند روز اول شد.

ادامه مطلب