واکسن‌ ایرانی کرونا :بر اساس اظهارات مسئولان انستیتو پاستور ایران، مراحل اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا مشترک

ایران و کوبا در کشور کوبا انجام شده و فاز سوم آن با اخذ مجوز از وزارت بهداشت در ایران تقریبا به پایان

رسیده است.

میزان اثربخشی واکسن‌ ایرانی کرونا به نام «پاستوکووک» اعلام شد

مدیر پروژه کارآزمایی

، دکتر احسان مصطفوی مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا گفت: بررسی

تزریق ۲ دوز واکسن سوبرانا۲ (واکسن کرونا مشترک ایران و کوبا) به همراه با واکسن یادآور (دوز بوستر

سوبراناپلاس) در کارآزمایی بالینی فاز سوم که در کوبا انجام شده، ۹۱ درصد اثربخشی داشته است. 

واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا در ایران به نام «پاستوکووک» و در کوبا با عنوان «سوبرانا» نامگذاری

شده است. اثربخشی این واکسن علیه موارد شدید کرونا و نداشتن موارد فوتی ۱۰۰ درصد گزارش شده است. 

وی با اشاره به اینکه در ایران هم در کارآزمایی بالینی در دو شهر این واکسن سه دوزه بررسی می‌شود، افزود:

نتایج اولیه کارآزمایی بالینی فاز سه این واکسن در ایران هم اوایل شهریور مشخص می‌شود.  

تکنولوژی تولید واکسن مشترک ایران و کوبا در حال انتقال است

مصطفوی با اشاره به اینکه تعامل خوب و سازنده‌ای با انستیتو فینلای کوبا برقرار شده است، گفت: تکنولوژی

تولید واکسن‌هایی با پلتفرم پروتئین نوترکیب کنژوگه بر اساس قرارداد منعقدشده با انستیتو فینلای کوبا در حال

انتقال به انستیتو پاستور ایران است.  

وی روند همکاری مشترک با انستیتو فینلای کوبا را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: دستیابی به این تکنولوژی تولید

ما را قادر می‌سازد تا علاوه بر ساخت واکسن‌های کرونا و پنوموکوک، به تولید سایر واکسن‌ها با چنین پلتفرومی

در آینده هم اقدام کنیم.

مصطفوی با اشاره به روند تولید واکسن پاستوکووک در داخل کشور اظهار امیدواری کرد که انستیتو پاستور

ایران با افزایش ظرفیت تولیدی که در دستور کار دارد بتواند قسمتی از نیاز جامعه را برطرف و از دغدغه مردم

بکاهد.من چطوری به درآمد ماهانه ۴۵ میلیون رسیدم؟ میخوای یاد بگیری؟ کلیک کنمشاهدهتبلیغ

تزریق دوز یادآور واکسن پاستور به داوطلبان تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد

وی بیان کرد: تمام داوطلبان مرحله سوم فاز انسانی واکسن پاستوکووک، ۲ دوز واکسن خود را تا آخر خرداد

دریافت کردند، تزریق دوز یادآور یا همان دوز سوم که در ۲ شهر هدفگذاری شده بود، در زنجان به پایان رسیده و

تا چند روز آینده در یزد هم به پایان می‌رسد.

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا، تعداد داوطلبان مرحله سوم کارآزمایی

فاز۳ واکسن پاستوکووک را ۲۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این مطالعه از ششم اردیبهشت در ۸ شهر کشور

شده است.

مصطفوی با اشاره به اینکه این طرح مطالعاتی با پیشرفت خوبی در حال انجام است، اظهار کرد: تاکنون داوطلبان

این طرح مطالعاتی دچار عوارض جدی ناشی از تزریق واکسن نشده‌اند.

بر اساس اظهارات مسئولان انستیتو پاستور ایران، مراحل اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا مشترک

و کوبا در کشور کوبا انجام شده و فاز سوم آن با اخذ مجوز از وزارت بهداشت در ایران تقریبا به پایان رسیده

است.

داوطلبان مرحله سوم فاز انسانی پاستوکووک، ۲ دوز واکسن خود را تا آخر خرداد دریافت کردند، تزریق دوز

یادآور یا همان دوز سوم که در ۲ شهر هدف‌گذاری شده بود در زنجان به پایان رسید و در یزد از هفته جاری آغاز

شده و تا چند روز آینده با دریافت دوز یادآور توسط داوطلبان یزدی، تزریق دوز یادآور این واکسن هم به

داوطلبان به پایان می‌رسد.

مرحله سوم کارآزمایی پاستوکووک با جمعیت ۲۴ هزار نفری از ششم اردیبهشت در ۸ شهر کشور آغاز شده و

اکنون در حال اتمام کار خود است.

انتهای متن واکسن‌ ایرانی کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *